Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Osnovna škola "Kotraža"
32235 Kotraža
Tel/fax: 032 856 113
E-mail: oskotraza@gmail.com
Web: www.kotraza-dragacevo.org


 

 

 

 

 

Predavanje o učenju

 

U našoj školi 25.11.2015. i 1.12.2015. godine održano je predavanje učenicima o veštini, planu i stilovima učenja. Predavanje o Učenju uz pomoć Power point prezentacije je izveo psiholog škole Bogdan Rnjaković.
U prvom predavanju održano je u produženom boravku za svu decu mlađih razreda o planiranju, dok za učenike petog razreda na času engleskog jezika uz asistenciju nastavnika Miloša Krnetića o veštinama, planu i stilovima učenja.

Par saveta prenećemo i ovim putem...

Školovanje je složen i dugotrajan proces gde uspeh deteta predstavlja mnogo više od samih ocena. Uspešnost učenika pored ocena obuhvata i niz sposobnosti da se prilagodi pravilima života u razredu i bude prihvaćen među decom na šta utiče motivacija deteta, emocionalna zrelost, samokontrola, osećaj odgovornosti, sposobnost saradnje i komunikacije sa drugom decom.
Bez truda nema i učenja. Dete mora da shvati da nije sve lako i zabavno. Učenje je teško ali rezultate je lako sagledati. Uspešan učenik zna da planira svoje vreme i motivisan je iznutra. Takvo dete uči zbog samog učenja i sticanja znanja. Nagrada koju dobija iz takvog stava prema učenju je u osećanju zadovoljstva pri sticanju znanja i povećanju sopstvene kompetencije.
Rad sa decom kod kuće kreće od najranijeg doba života. Razgovarajte sa detetom, čitajte mu a pozitivan odnos prema matematici razvijajte još u pretškolskom periodu kroz igre sa lego kockicama, logičkim igricama.
Predmetima koje ne voli mora pristupati na pozitivan način. Sve treba učiti, jer je to neophodan temelj za život.
Zahtevajte od dece da sama, čim su za to sposobna, obavljaju zadatke i različita zaduženja.
Postavljajte detetu ograničenja samo onoliko koliko je neophodno, ali ta malobrojna ograničenja dosledno sprovodite i postavljajte još u ranom detinjstvu. Kada dete nije u stanju nešto da uradi ostavite ga neko vreme da pokuša samo, da se neko vreme trudi a tek mu kasnije pomozite, ako nije uspelo u samostalnom pokušaju. Nemojte odmah da uradite ono što ono ne može umesto njga.
Često i spontano hvalite i ohrabrujte decu kada nešto pokušavaju da urade. Stalno treba imati na umu kako nagrade i pohvale više i uspešnije menjaju i podstiču dečije ponašanje nego kazne i kritike.
Sve je relativno pa nesmete biti opterećeni ocenama. Deca prolaze kroz razne faze, uspone i padove, promene interesovanja. Rad i samo rad uvek donosi rezultate.
Roditelj treba da izgradi i dobar odnos sa nastavnikom. Sarađujte ali nikako nemojte da se uplićete u rad nastavnika. Podelite odgovornost sa nastavnikom, ispričajte šta primećujete kod kuće, imate li problema u odnosu sa detetom ili nešto treće utiče na njega. To će pomoći nastavniku da sagleda situaciju i postavi sebi ciljeve. Odredite datume kada ćete proveriti kako dete napreduje i utvrdite sa nastavnikom koje zadatke i vežbe treba da radi kod kuće da bi se poboljšalo. Zajedničkim delovanjem roditelja i nastavnika se može mnogo učiniti za dete, svako na svoj način. Sopstvenom detetu kadgad treba objasniti da nastavnici nisu neprijatelji, već samo procenjuju nečiji rad. Neuspeh može imati koren u uverenju deteta da ga nastavnici ili drugovi iz razreda napadaju, čime izbegava sopstvenu odgovornost. Objasnite mu da ljude oko sebe mora da gleda kao osobe koje će mu pomoći da se poboljša.

Pripremio: Bogdan Rnjaković