Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Osnovna škola "Kotraža"
32235 Kotraža
Tel/fax: 032 856 113
E-mail: oskotraza@gmail.com
Web: www.kotraza-dragacevo.org


 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА
 
Не постоје писани трагови о почетку рада библиотеке Основне школе „Котража“. У књигама инвентара налазимо датуме првих инвентарисаних књига од 24.јануара 1974.године. Прва књига која је уписана у инвентар је роман У регистратури, Анта Ковачића.

Наша библиотека налази се на првом спрату школске  зграде и заузима површину од 21 метара квадратних. Библиотека углавном располаже старим, услед превелике употребе, руинираним издањима. То је, свакако, велики проблем на коме ће се радити у наредном периоду кроз разне акције у сарадњи са ученицима, како би се обогатио књижни фонд. Библиотека је доступна свим ученицима,који су потенцијални корисници фонда, па слободно можемо рећи да су кроз деветогодишње школовање  и сви чланови школске библиотеке.  Радно време библиотеке је сваког радног дана у периоду од 8 до 12 часова.
Највећи број наслова чини школска лектира, енциклопедије из  области биологије, географије, историје, али у недовољном броју примерака.

Циљ библиотеке је богаћење књижног фонда, подстицање навика читања од најмлађих разреда, а све то уз константно развијање и неговање љубави према књизи.
   
Припремили
Јелена Крстовић
Милош Шушић