Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Osnovna škola "Kotraža"
32235 Kotraža
Tel/fax: 032 856 113
E-mail: oskotraza@gmail.com
Web: www.kotraza-dragacevo.org


 

 

 

 

 


ISTORIJAT

   Kotraža se nalazi sa leve strane Kotraške ili Rćanske reke čije su kuće sagrađene po padinama planina Golupca i Krstaca, ali i u dolini.
Školstvo se u ovom kraju počelo razvijati tek u drugoj polovini 19. veka. Po ugledu na škole u Vojvodini, škole traju četiri godine i izdržavaju se iz državne kase.
Jedna od najstarijih škola u Dragačevu je škola u Koraži. U jednoj brvnari, koja se nalazila kod stare crkve u zaseoku Čakarević, otvorena je negde između 1822. i 1825. godine u kojoj je kao prvi učitelj radio kaluđer Maksimilijan. Školu je redovno pohađalo desetak učenika. Ova škola je radila, sa izvesnim prekidima, preko četrdeset godina.
Tek 1867. godine opštinska sudnica u Kotraži prepravljena je u školu, a učitelj Aleksa Popović, koji je bio došao iz Banata, postao je državni učitelj. Kasnije su, u nekoliko navrata, vršene prepravke i škola je služila sve do početka 20. veka. Zahvaljujući trudu sveštenika Milete Jovanovića i predsednika opštine Dmitra Tankosića, sagrađena je 1908. godine nova školska zgrada od tvrdog materijala, sa tri učionice, kancelarijom i đačkom sobom. Škola je podignuta u blizini crkve, do samog okružnog druma Čačak-Ivanjica, a od Guče je udaljena deset kilometara.
Po završetku prvog svetskog rata u kotraškoj školi, osim deset klupa i dve table, više ničega nije bilo. Po izvršenju izvesnih popravki škola je počela sa radom školske 1918/19. godine. Te godine školu je pohađalo 136 učenika. Broj učenika se iz godine u godinu povećavao pa tako, pred II svetski rat, školske 1940/41. godine kotrašku školu pohađa 282 učenika.
Za vreme II svetskog rata školska zgrada je oštećena, a školska arhiva je sačuvana. Zauzimanjem Mesnog narodnog odbora izvršene su glavne popravke zgrade. Škola je nastavila sa radom 1948. godine kao osmogodišnja škola. Broj učenika imao je tendenciju rasta sve do 80-tih godina 20. veka.
Od 1971. do 2000. godine škola je nosila naziv OŠ „Ivo Lola Ribar“.

Danas, osnovnu školu u Kotraži pohađa oko 160 učenika. Školski prostor, danas, osim stare škole, čini i nova školska zgrada, izgrađena 70-te godine 20. veka i fiskulturna sala. U sastavu škole u Kotraži su i područne škole Gornji Dubac i Vučkovica

Pripremila nastavnica

Angelina Ikodinović