Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Osnovna škola "Kotraža"
32235 Kotraža
Tel/fax: 032 856 113
E-mail: oskotraza@gmail.com
Web: www.kotraza-dragacevo.org


 

 

 

 

 

Osmi razred osnovne škole "Kotraža" - školske 2016/2017 godine


Miloš Šušić
razredni starešina
VIII
 
Dmitrić Žarko
Dolović Miloš
Dragić Violeta
Janković Nikola
Kostić Dragiša
Koturović Violeta
Kuzmanović Vladimir
Lazarević Ivana
Luković Ivana
Luković Sanja
Marković Srđan
Milinković Marija
Miljić Miodrag
Obradović Ivana
Pandurević Danijela
Paunović Gordana
Prtenjak Petar
Radivojević Igor
Radovanović Radovan
Repanović Anđela
Sretenović Lazar
Sretenović Marko
Filipović Jelena
Čakarević Marko
Čakarević Mirko