Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Osnovna škola "Kotraža"
32235 Kotraža
Tel/fax: 032 856 113
E-mail: oskotraza@gmail.com
Web: www.kotraza-dragacevo.org


 

 

 

 

 

ПИТАГОРА

Питагора је био антички филозоф и математичар, оснивач Питагорејске школе. Најпознатији је по својој теореми о односу хипотенузе и катета у правоуглом троуглу.

Питагорина теорема је једна од основних и најзначајних математичких теорема. Препознатљива слика правоуглог троугла са конструисаним квадратима над све три странице, коришћена за визуелни приказ самог тврђења , послужила је као основа за генерисање фронтала који се назива Питагорино дрво. Иако постоје материјални докази да је веза између катета и хипотенузе правоуглог троугла била позната још древним цивилизацијама, оно што је одлучило да теорема понесе Питагорино име је чињеница да ју је он први доказао. Међутим како у његово време није било адекватног материјала за записивање, стечна знања су се код питогорејаца преносила усменим путем, те не постоји поуздан извор на основу кога би са сигурношћу могло да се тврди како је изгледао оригинални Питагорин доказ.

      Питагора се често приказује као први ''прави'' математичар, познат је као отац бројева, веровао је да је све повезано са математиком и филозофијом.По његовим филозофским веровањима цео свет је састављен од супротности тј.од супротних порова. Веровао је у пријатељство, несебичност и искреност, као и у то да је душа бесмртна, да пролази у друге врсте живих бића. По његовим уверењима ствари се понављају и ништа није ново у животу као и то да је тело само гроб душе.

У Кротону је Питагора основао своје филозовско религиозно друштво које је имало строга правила о начину живота својих чланов,такав живот требао је да обезбеди спокојство не само у овим него и у сваком будућем животу.питагорејци су први у грчком свету женама признали равноправност.
Питагорин наук о космосу у многоме је зависио од анаксименових  учења.Ново што је увео Питагора јесте поимање природе као моноде ,као и постављање тезе о мноштву монада. Према Питагори ограничени простор тј. космос окружен је неограниченим космосом (анаксименовским ваздухом), који онај први удише.

 

 
Припремила ученица 8. разреда
 
Лидија Лазаревић