Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Osnovna škola "Kotraža"
32235 Kotraža
Tel/fax: 032 856 113
E-mail: oskotraza@gmail.com
Web: www.kotraza-dragacevo.org


 

 

 

 

 

Школа у Вучковици почела је са радом  школске 1947/48 год. У кући Миленка Нешовића, данас кућа Ивана Дуканца. У јесен 1950. год. као омладински руководилац дошао је Владета Миловановић, учитељ. Он је 1950.год. уз помоћ 32-најбоља домаћина кренуо са скупљањем материјала за изградњу школе.

Сву документацију и признанице је до данас сачувао. Вољан је и да да копије признаница школи да послуже као документ, како су у оно време мештани, наравно уз његову  помоћ, без учешћа државе, десете јесени 1951. год. окровили школу. 1952. год. школа је добила адаптирну учионицу и малу собу, као стан за учитеље.

Данас школа ради као издвојено одељење, школе``Котража`` у Котражи и има 5 ученика.

учитељица:
-Пера Тодоровић